thietkerappro.com

CÁC TUỲ CHỌN GIAO DIỆN PDS PHẦN GERBER ACCUMARK

 

Trước khi bắt tay vào thiết kế, ta cần thiết lập các tuỳ chọn môi trường làm việc theo ý mình để việc thiết kế được dễ dàng hơn.

Mở chương trình PDS lên, chọn thẻ Edit - chọn Customize - Preferences. Các tuỳ chọn trong thẻ này như các hình bên dưới.

 

 hướng dẫn thiết lập môi trường làm việc Gerber AccuMark4

 

Thiết lập đường dẫn lưu mã hàng...(xuất chỗ nào lưu lại chỗ đó)

 

hướng dẫn thiết lập môi trường làm việc Gerber AccuMark3

 

Chọn màu sắc vùng làm việc sao cho đễ quan sát nhất...( thường chọn Use Rainbow)

 

hướng dẫn thiết lập môi trường làm việc Gerber AccuMark2

 

Thẻ Screen Layout như hình bên dưới...

 

hướng dẫn thiết lập môi trường làm việc Gerber AccuMark1

 

Tiếp theo, chọn Edit, chọn User Environment (đổi đơn vị đo In/m)

  • Nếu đơn vị thiết kế là INCH, chọn như hình (chú ý chọn Precision là 3, vd: 3/18 = 0.167)

 hướng dẫn thiết lập môi trường làm việc Gerber AccuMark

 

 Protected by Copyscape

 
Các tin khác

Nhập Email của bạn để nhận thông tin từ website


Email